II KONGRES KLASTRÓW POLSKICH w SEJMIE RP

Dodano: 2014-04-19

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo, w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie mamy zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa na II KONGRES KLASTRÓW POLSKICH, który odbędzie się już 20 maja bieżącego roku w siedzibie SEJMU RP.

 

 

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: “Klastry polskie – ich rola i kondycja u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”, ma dać pretekst do debaty na temat słabych i mocnych stron powstałych i powstających w Polsce klastrów w kontekście rozwoju przedsiębiorczości naszego kraju i konkurencyjności polskich firm w Unii Europejskiej. 

 

Klastry można definiować na wiele sposobów, ale nie ulega wątpliwości, iż powinny one być siłą napędową gospodarki kraju. Obserwowany wzrost znaczenia grup klastrowych jest przejawem współpracy, networkingu, kooperacji i edukacji w tym zakresie. II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP ma przyczynić się do integracji właściwych środowisk i odpowiadać na potrzeby instytucji wchodzących w skład struktur klastrowych obecnych na naszym rodzimym rynku, w szczególności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Jesteśmy przekonani, że nasze przedsięwzięcie pomoże w promowaniu idei  klasteringu, czyli konkurencji i kooperacji zarazem, która przyczyniać się ma do rozwoju poszczególnych regionów, branż gospodarki i polskiego eksportu.

 

Wszelkie informacje będą znajdować się na Oficjalnej stronie  II KONGRESU KLASTRÓW POLSKICH www.kongresklastrow.pl

 

Z wyrazami szacunku

 

Bartołomiej Bodio Krzysztof Krystowski Bogdan Węgrzynek
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds Polityki Klastrowej 
Poseł na Sejm RP
Prezes Zarządu Związku Pracodawców 
Klastry Polskie
Dyrektor II Kongresu Klastrów Polskich 
w Sejmie RP