III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

22 września 2015,
Sejm RP w Warszawie

ORGANIZATORZY:

Na skróty:

Program


Program Kongresu

Więcej »

Rejestracja


Formularz rejestracyjny

Więcej »

Prelegenci


Wystąpienia Prelegentów

Więcej »

Klastry Polskie

Historia


W dniu 3 czerwca 2013 r. z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej pod przewodnictwem Posła na Sejm RP Bartłomieja Bodio oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie na czele z Prezesem Krzysztofem Krystowskim zorganizowany został w Sali Kolumnowej Sejmu RP I Kongres Klastrów Polskich.

Konferencja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem środowiska klastrowego - w spotkaniu uczestniczyło około czterystu osób, zarówno przedstawicieli nauki, administracji publicznej i samorządowej, jak i przedsiębiorcy z całej Polski. Pierwszy raz w historii polityki klastrowej, Ministrowie o kluczowym znaczeniu dla klastrów, usłyszeli otwarcie o problemach związanych z ich funkcjonowaniem, bezpośrednio od przedsiębiorców i przedstawicieli nauki.

W spotkaniu uczestniczyli, m.in. Pani Grażyna Henclewska - Wiceminister Gospodarki, Pani Iwona Wendel - Wiceminister Rozwoju Regionalnego oraz Pan Jacek Guliński - Wiceminister  Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pani Bożena Lubińska - Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

I Kongres Klastrów Polskich odbył się pod Honorowym Patronatem Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz, Wicepremiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbary Kudryckiej i Ministra Cyfryzacji i Administracji Pana Michała Boniego.

* * *

II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP odbył się 20 maja 2014 roku.

Jego przewodnim tematem była rola klastrów u progu nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W wydarzeniu ponownie udział wzięły najwyższe władze państwowe, przedstawiciele nauki, biznesu, samorządów oraz eksperci i koordynatorzy klastrów z całej Polski.

Swoją obecnością Kongres zaszczyciły najwyższe władze państwowe: Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister w Kancelarii Prezydenta prof. Olgierd Dziekoński, Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Guliński, Wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, a także wielu innych znamienitych gości ze środowisk klastrowych, organizacji rozwojowych i naukowych. Międzynarodowy charakter wydarzeniu nadali goście z klastrów i polityki z krajów takich jak: Serbia, Węgry, Kazachstan, Francja oraz Stany Zjednoczone Ameryki, które reprezentował Simon Bernard z Waszyngtonu, Prezes American High Technology Center, doradca Białego Domu do Spraw Zagranicznych.

Druga edycja Kongresu Klastrów Polskich, będącego największym w kraju wydarzeniem poświęconym klastrom, osiągnęła wielki sukces - w wydarzeniu uczestniczyło około 500 osób z całej Polski.

II Kongres Klastrów Polskich honorowym patronatem objęli Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Elżbieta Bieńkowska, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska.

 

Materiały źródłowe:

II KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

Program


III Kongres Klastrów Polskich
Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”*

Miejsce: Sala Kolumnowa w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej

Termin: 22 września 2015 r.

 

 

09:15


09:30


10.00

Rejestracja uczestników
Kawa, herbata

Briefing dla Mediów (sala nr 101)
Dariusz Tworzydło,
Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie 

Otwarcie

 

Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie

10.30 – 12.00

Panel I

 

Wsparcie Klastrów z wykorzystaniem środków publicznych – czy jest (sens), o co się starać?

Zagadnienia:

1. Bezpośrednie formy wspierania i finansowania działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE 2014-2020
2. Rola Instytucji Krajowych Klastrów Kluczowych
3. Internacjonalizacja Klastrów
4. Regionalne formy bezpośredniego wsparcia Klastrów
5. Wsparcie działalnosci Klastrów z wykorzystaniem funduszy UE w latach 2007-2013 (co udało się osiągnąć - podsumowanie)

Moderator:
Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie

Paneliści:
Bożena Lublińska-Kasprzak
, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
dr Andrzej Malinowski, Prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Aleksander Libera, Pełnomocnik Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Andrzej Szejna, były wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, były wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego
Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki
Piotr Czerepiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego ds. Regionalnej Strategii Innowacji
Paweł Rabiej, Członek Zarządu NOWOCZESNA.pl, Koordynator konsultacji społecznych i prac programowych

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

Panel II

 

Nowe narzędzia wspierania innowacji w Polsce i rola Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu

Zagadnienia:

1. Ekosystemy innowacji
2. Strategiczne programy badawcze
3. Horyzont 2020 – czy warto się starać?

Moderator:
dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Paneliści:
Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Jakub Moskal, 
Dyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Jarosław Bulanda, Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie
Wojciech Materna, Prezes Informatyki Podkarpackiej i Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej Klaster IT

14.00 – 15.00

Panel III

 

Jak rozwinąć ekosystem innowacji i intensyfikować badania i rozwój nowych technologii w Klastrze?

Zagadnienia:

1. Ekosystemy innowacji od pomysłu do rynku – jak tworzyć sprzyjające warunki do powstawania nowych firm technologicznych w Klastrach?
2. Współpraca B+R w Klastrach
3. Efektywny transfer technologii – jak uwolnić potencjał jednostek naukowych w Klastrach?

Moderator:
Paweł Nowicki, Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., koordynatora Klastra BTM, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie 

Paneliści:
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators
Magdalena Jackowska – Rejman, CEO, Techbrainers
Tomasz Poniński, CEO, Fundacja Innowacyjna Polska
Piotr Popik, Członek Zarządu, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

15.00

Podsumowanie i zakończenie

Bartłomiej Bodio
,
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej


Poczęstunek/Rozmowy w kuluarach
*Organizatorzy zastrzegają, że program Kongresu może jeszcze ulec zmianie.

List zapraszający


Szanowni Państwo,

W imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III KONGRESIE KLASTRÓW POLSKICH, który odbędzie się 22 września 2015 r. w Sejmie RP.

Celem Kongresu jest tworzenie swoistego forum wymiany opinii pomiędzy decydentami, a przedstawicielami klastrów, poruszającego najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem klastrów w Polsce oraz inicjującego pomysły mające na celu ich wsparcie i lepszy rozwój.

Kongres Klastrów Polskich to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Dotychczasowe edycje Kongresu cieszyły się dużym zainteresowaniem, wydarzenie z roku na rok przyciąga rosnącą liczbę przedstawicieli środowisk klastrowych, przedsiębiorców, naukowców oraz władz regionalnych. W jednym miejscu spotkają się najważniejsi przedstawiciele Państwa zaangażowani w rozwój klasteringu. To szansa na wymianę doświadczeń, promowanie idei współpracy pomiędzy firmami oraz współdziałanie w celu rozwiązania problemów.

Rozpoczynając w 2013 roku prace nad I Kongresem Klastrów Polskich nie zdawaliśmy sobie sprawy z jakim zainteresowaniem i sympatią spotkają się nasze działania. Kongres nie okazałby się tak wielkim sukcesem, gdyby nie ogromne wsparcie środowiska klastrowego, które odczuwaliśmy na każdym etapie jego organizacji. Podczas I Kongresu Klastrów Polskich, który odbył się w Sali Kolumnowej Sejmu RP pod Honorowym Patronatem Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz, Wicepremiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbary Kudryckiej i Ministra Cyfryzacji i Administracji Pana Michała Boniego - po raz pierwszy w historii młodej polityki klastrowej, Ministrowie o kluczowym znaczeniu dla klastrów, usłyszeli otwarcie o problemach związanych z ich funkcjonowaniem, bezpośrednio od przedsiębiorców i przedstawicieli nauki.

20 maja 2014 roku odbył się II Kongres Klastrów Polskich, którego myślą przewodnią była rola klastrów u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – w trakcie tego wydarzenia środowiska polityki, nauki i biznesu podjęły dyskusję na temat tego, jakie działania należy podejmować oraz jakie wsparcie przygotować aby inicjatywy klastrowe mogły swobodnie się rozwijać.

Tegoroczny, III Kongres Klastrów Polskich, którego hasło przewodnie brzmi: “Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”, ma zainicjować debatę na temat dostępnych form wspierania i finansowania działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy w perspektywie finansowej UE 2014-2020, jak również nowych narzędzi wspierania innowacji w Polsce oraz roli Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu. Kontynuując dyskusje rozpoczęte w ubiegłym roku oraz odpowiadając na bieżące potrzeby, podczas tegorocznej trzeciej już edycji Kongresu Klastrów Polskich pragniemy podzielić się naszymi doświadczeniami z zakresu wdrażania polityki klastrowej w Polsce.

Jesteśmy przekonani, iż wydarzenie jakim jest III Kongres Klastrów Polskich z udziałem przedstawicieli środowisk klastrowych, przedsiębiorców, naukowców oraz najwyższych władz państwowych i samorządowych, pozwoli na podjęcie ważnych dyskusji mogących wpłynąć na rozwój poszczególnych regionów naszego kraju oraz przyczyni się do dalszej integracji środowisk klastrowych obecnych na naszym rodzimym rynku.

Z wyrazami szacunku,

Bartłomiej Bodio

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu

ds. Polityki Klastrowej

Poseł na Sejm RP

Krzysztof Krystowski

Prezes Zarządu

Związku Pracodawców

Klastry Polskie

 

Komitet Organizacyjny

Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej
Bartłomiej Bodio
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Polityki Klastrowej
Poseł na Sejm RP

Związek Pracodawców Klastry PolskieKrzysztof Krystowski
Prezes Zarządu
Związku Pracodawców
Klastry Polskie

Patronat

PATRONI  HONOROWI

   Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
objął patronatem III Kongres Klastrów Polskich.


Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Eugeniusz Grzeszczak objął patronatem honorowym III Kongres Klastrów Polskich.


Pani Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, objęła honorowym patronatem III Kongres Klastrów Polskich.


Marszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska objęła honorym patronatem III Kongres Klastrów Polskich.

Miło nam poinformować, że III Kongres Klastrów Polskich odbędzie się pod patronatem honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


PATRONAT MEDIALNYPartnerzy


       
         
   
 

 
         
       
         

PrelegenciAktualności

Informacja prasowa | 2015-09-14

     

 

Podsumowanie
22 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzający klastrami, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej spotkali się, żeby dyskutować na temat narzędzi wspierania i rozwoju klastrów w Polsce. Padały pytania, jak rozwijać polskie klastry za pomocą środków publicznych, w jaki sposób wykorzystywać je do wdrażania innowacji i jak uwalniać potencjał naukowców zatrudnionych w klastrach. Wniosek jest taki, że w nadchodzących latach w dalszym ciągu trzeba inwestować głównie w tworzenie się klastrów, zwłaszcza w branżach zbrojeniowej, meblowej czy spożywczej. A także w zupełnie nowych obszarach, jak np. branża kreatywna.

 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Poseł na Sejm Pan Bartłomiej Bodio oraz Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Pan Krzysztof Krystowski, powitali wszystkich gości, dziękując za liczne przybycie. Następnie rozpoczęły się panele dyskusyjne.

 

Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i moderator I panelu nt. „Wsparcie Klastrów z wykorzystaniem środków publicznych – czy jest (sens), o co się starać?” rozpoczynając dyskusję zaczął od żartobliwego porównania. Tłumaczył, że na zachodzie Europy, klastry istnieją od kilkudziesięciu lat. Na tym etapie rozwoju potrzebują już tylko kosmetycznych zmian, „przystrzyżenia trawnika”. Polskie firmy, nawet te z klastrów kluczowych, są, używając porównań budowlanych, na etapie „domów drewnianych”. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie uwolnić się od takiego paradygmatu, że jedynymi środkami w naszym kraju, odkąd weszliśmy do UE, są pieniądze unijne. Przyjeżdża grupa młodych sympatycznych ludzi z Brukseli i mówią nam, że nasze pomysły są niedobre - podsumował Krystowski

 

Na różnice pomiędzy przedsiębiorstwami starej i nowej UE zwrócił uwagę także Andrzej Szejna, były europoseł i wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Nie zgadzam się z tym, że powinniśmy teraz od razu pobiec drogą wyznaczoną przez UE w nowej perspektywie finansowej, czyli drogą internacjonalizacji klastrów. Powinniśmy wspierać powstawanie nowych klastrów i klastrów nowych branż - mówił.

 

Życzę każdemu marszałkowi tego typu partnera jakim jest Dolina Lotnicza. Ja wolę rozmawiać z przedsiębiorcami w postaci silnego klastra niż dogadywać się z każdym przedsiębiorcą w regionie - zapewniał wczoraj Piotr Czerepiuk, pełnomocnik zarządu województwa podkarpackiego ds. Regionalnej Strategii Innowacji. - Klastry to gotowy system do współpracy. Dla inwestora zagranicznego, który przychodzi do Polski, jest to gotowy partner. To jest odpowiedź na sukces wielu klastrów, m. in Doliny Lotniczej - wtórował Andrzej Libera, pełnomocnik zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 

Jedną z ważniejszych konkluzji III Kongresu Klastrów Polskich była ta mówiąca, że wcześnie jest na myślenie polskich klastrów o ekspansji zagranicznej, bo polskie firmy zrzeszone w klastrach nie są jeszcze tak konkurencyjne, jak te w „starej Europie”.

 

Do drugiego panelu dyskusyjnego „Nowe narzędzia wspierania innowacji w Polsce i rola Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu” zaprosił wszystkich dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Po pierwsze liczy się zdeterminowany człowiek chcący skomercjalizować prace badawczo-rozwojowe w gospodarcze plus finansowanie dla tego pomysłu. My możemy mitygować ryzyko po stronie przedsiębiorcy związane z takimi pracami, inwestując pieniądze publiczne - tymi słowami Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wprowadziła do dyskusji o narzędziach wspierania innowacji w klastrach.

 

Jakub Moskal, dyrektor projektów własnych Agencji Rozwoju Przemysłu, przybliżył dwa tego typu narzędzia. Pierwszym z nich jest Platforma Transferu Technologii, który ma za zadanie pomóc w komunikacji środowiska naukowego z przedsiębiorcami. Drugie narzędzie przeznaczone dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw to oferta funduszu kapitałowego ARP Venture.Również Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest jednostką, której potencjał chcemy kierować na rynek, jako uzupełnienie oferty finansowej - mówił Moskal.

 

Po pierwsze większość znanych mi klastrów powstaje z potrzeby innowacji. Większość klastrów jest finansowana prywatnie. NCBiR, Ministerstwo Gospodarki, ARP czy inne organy administracji rządowej są pieniądze dla firm, ale dla klastrów generalnie nie. Klaster generalnie powinien utrzymać się ze składek firm, albo własnej działalności - podsumował Wojciech Materna, prezes Informatyki Podkarpackiej i Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej Klaster IT.

 

Fundusze unijne to tylko jedno z narzędzi, z pomocą którego rozwijamy przyjazny ekosystem innowacji. Ten system musi w dużej mierze rozwijać się sam, na bazie zaufania, kapitału społecznego i codziennych kontaktów jego uczestników. My dokładamy pojedyncze cegiełki do tej budowli – podsumowała wiceminister Iwona Wendel.

 

Pan Paweł Nowicki, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., koordynatora Klastra BTM moderował panel III nt. „Jak rozwinąć ekosystem innowacji i intensyfikować badania i rozwój nowych technologii w Klastrze?”.


O tym, ze dla uczelni klastry powinny być kopalnią wiedzy o tym, jakie projekty powinny być realizowane przekonana jest Magdalena Jackowska-Rejman, dyrektor zarządzający TechBrainers. To powinna być swoista platforma do zbierania zamówień np. na laboratoria, infrastrukturę badawczą, którą tworzą uczelnię- mówiła. Jednocześnie podkreślając, że to, że współpraca nie funkcjonuje idealnie, nie jest winą tylko uczelni, ale i biznesu, który nie zawsze widzi sens kontaktu z uczelniami.

 

Katarzyna Walczak-Matuszyk, wicedyrektor w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators przypomniała, że typowym klastrem ekosystemem innowacji, który powstał dzięki strategii „push” jest Dolina Krzemowa. To było strategiczne działanie Stanfordu, który założył Stanford Science Park, gdzie siedzibę znajdowały firmy „odpryskowe” zakładane przez naukowców, absolwentów uniwersytetu i jednocześnie budowałścisłe powiązania. Do czego doprowadził ten system, wszyscy wiemy.

 

Relację z całości wydarzenia można obejrzeć na stronie iTV Sejm (http://bit.ly/1MpIMnm) oraz www.press.warszawa.pl/iii-kongres-klastrow-polskich

Galeria

Rejestracja


Ze względu na pojemność Sali Kolumnowej Sejmu RP, liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona.
Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Rejestracja zakończy się 15 września 2015 r.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

 

Dane osobowe


Dane organizacji


Wydarzenia
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Związku Pracodawców Klastry Polskie, adres: ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Podane dane zostaną wykorzystane tylko na użytek wewnętrzny. Podanie danych jest dobrowolne.

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Pracodawców Klastry Polskie, adres: ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa drogą elektroniczną.

Kontakt

Anna Sokołowska poczta@klastrypolskie.pl
Jakub Gawroński jgawronski@exacto.pl