I KONGRES KLASTRÓW POLSKICH 3 czerwca 2013 rok SEJM RP

Dodano: 2013-05-19

I KONGRES KLASTRÓW POLSKICH W SEJMIE RP
3 czerwca 2013 roku


Klastry to zagadnienie, któremu niewątpliwie poświęca się coraz więcej uwagi ze względu na jego kolosalne znaczenie w rozwoju Polskiej gospodarki. Czy wykorzystujemy potencjał klastrów w 100%?


Na to pytanie i wiele innych odpowiemy sobie podczas Klastrowego Kongresu w Sejmie RP, który odbędzie się 3 czerwca br. Klastry to zagadnienie, któremu poświęca się coraz więcej uwagi ze względu na jego kolosalne znaczenie w rozwoju Polskiej gospodarki. W ostatnim czasie pojawiło się na ten temat mnóstwo publikacji, przeprowadzonych zostało wiele konferencji, a pomimo tego, obserwujemy ogromny niedosyt w zgłębianiu tego tematu. Czy jest on wykorzystany już w 100%? „To zaledwie początek i pomimo tego, że już teraz przedsiębiorstwa zrzeszone w kastrach rozwijają się w tempie czterokrotnie szybszym niż wcześniej, to najlepsze jeszcze wciąż przed nami.

Czerwcowa konferencja w Sejmie RP to czas, w którym będziemy rozmawiać z decydentami o trudnościach jakie napotykają Klastry Polskie. Będziemy rozmawiać o tym, jak lepiej zagospodarować pieniądze, tak aby tempo rozwoju zrzeszonych w klastrach firm było jeszcze większe. Tak żeby nasze produkty zyskały rangę marki rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej.” – mówił Bogdan Węgrzynek V-ce prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. Aby unaocznić jak ogromnym sukcesem jest idea zrzeszania firm na danym terenie, firm z podobnego sektora, które współpracują z jednostkami naukowymi wystarczy spojrzeć na Dolinę Krzemową w Stanach Zjednoczonych, obecnie zrzeszającą 700 przedsiębiorstw. Ogromny Sukces Amerykańskiej gospodarki. My możemy tak samo!


ZAPOWIEDŹ KONGRESU - Prezes Krzysztof Krystowski ZAPRASZAPodczas kongresu omówiona zostanie problematyka finansowania dla rozwoju klastrów w nowej perspektywie finansowej oraz przedstawione zostaną założenia Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zgromadzone na kongresie osoby będą dyskutować nad problemami związanymi z utrzymaniem struktury gospodarki europejskiej opartej na przedsiębiorstwach jako gwarantach zamożności społeczeństwa w dobie zmian globalizacyjnych oraz na temat tego, na ile współczesna organizacja systemu podatkowego jest dostosowana do współczesnej gospodarki globalnej. Uczestnicy kongresu będą zastanawiać się także nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, zasadami finansowania klastrów oraz szans i zagrożeń jakie niesie z sobą klastring. Omówione zostaną najważniejsze problemy związane z klastrami, przede wszystkim zawirowania organizacyjne, administracyjne, finansowe, prawne i społeczne.
Na dzień dzisiejszy zrzesza wiele klastrów z różnych dziedzin i z różnych zakątków naszego kraju. Nam chodzi podczas konferencji przede wszystkim o to, żeby promować idee współpracy pomiędzy firmami. Chcemy o tym dyskutować, chcemy upublicznić tą tematykę zwłaszcza w kontekście lat 2014-2020, a więc nowej perspektywy finansowania ze środków unijnych. Chcemy, aby tego rodzaju oddolne inicjatywy społeczno-gospodarcze miały szansę uzyskania wsparcia finansowego ze środków unijnych, dlatego, że takie inicjatywy naprawdę dają bardzo silne przełożenie na konkurencyjność regionalną naszej gospodarski”, podkreśla prezes Związku Pracodawców „Klastry Polskie” Krzysztof Krystowski.


Klastry to nie tylko kooperacje firm teleinformatycznych i informatycznych jak w przypadku Doliny Krzemowej. To wszystkie sektory gospodarki. W Polsce mamy między innymi: Biznes Klaster (klaster instytucji otoczenia biznesu), Klaster Mazurskie Okna, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Klaster Logistyczny Północ-Południe, Wschodni Klaster Budowlany, Śląski Klaster Lotniczy, Klaster Lubelskie Drewno, Podlaski Klaster Bielizny, Klaster COP, Klaster IT na Podkarpaciu, INFO Klaster (IT), Klaster Spożywczy, Klaster Dolina Lotnicza, Klaster Multimediów, Dolina Ekologicznej Żywności, Kocioł Pleszewski, Podlaski Klaster Obróbki Metali, Delta Bursztynu, Wielkopolski Klaster Meblarski, Klaster LiefeScience, Gdański Klaster Budowlany, Pomorski Klaster Żeglarski, Klaster Gier, etc.
Podczas kongresu w Sejmie RP przedstawiciele tych i wielu innych klastrów będą mieli dostęp do osób, które podejmują najważniejsze decyzje związane z Klasteringiem w Polsce. Pozwoli to na wymianę doświadczeń w zakresie tego, co można jeszcze zrobić bądź zmienić aby pchnąć do przodu Polską gospodarkę, za pomocą tych właśnie komórek jakimi są klastry. „Kongres ma również przybliżyć polakom tą naszą wspaniałą idee. Pokazać realne korzyści jakimi są między innymi pieniądze pozyskiwane przez klastry na rozwój zrzeszonych w nich firm. To nie fikcja ale rzeczywistość, z której z sukcesem korzysta już wielu przedsiębiorców” – mówił Bartłomiej Bodio Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Polityki Klastrowej.

Patronat nad konferencją objęła Ewa Kopacz – Marszałek sejmu, Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska – Minister, Prof. Dr hab. Barbara Kudrycka, Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej. Podczas konferencji sowimi doświadczeniami związanymi z klasteringiem podzieli się Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Prezes Grupy BUMAR (www.klastrypolskie.pl). Swoje uczestnictwo w konferencji potwierdzili wysocy rangą przedstawiciele Ministerstw z Turcji, Węgier, Niemiec i Holandii. Na konferencji pojawią się przedstawiciele kluczowych klastrów Polskich, mniejszych klastrów w Polsce, oraz przedstawiciele Specjalnych Stref Ekonomicznych. Będziemy gościć również, Marszałków, Wojewodów oraz Rektorów Uczelni Wyższych państwowych i prywatnych
Jakub Karp specjalista do spraw benchmarkingu klastrów z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Helmut Kergel - VDI/VDE Innovation + Technik GmbH - Niemc,y podczas kongresu przedstawią sposoby i ważność certyfikacji klastrów w Polsce, i w Unii Europejskiej. Poruszone zostaną między innymi takie tematy jak: klastry w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Polskie prawo dla klastrów, samorządy a klastry w Polsce, klastry jako podstawowy element rozwoju nowoczesnej gospodarki, rola Państwa w kształtowaniu organizacji klastrów, Komisja Monitoringu Inicjatyw Klastrowych.
Klastrowy Kongres w Sejmie RP to niewątpliwie najważniejsze i przełomowe wydarzenie dla Polskiej polityki klastrowej, przedstawicieli klastrów a wreszcie przedsiębiorców, naukowców oraz władz regionalnych. W jednym miejscu spotkają się najważniejsi przedstawiciele Państwa, goście z za granicy, przedsiębiorcy i naukowcy zaangażowani w rozwój klasteringu. To szansa na wymianę doświadczeń i podjęcie współpracy w celu rozwiązania problemów z jakimi boryka się Polski Klastering.


opracowała: Agnieszka Frysiak TESTHR - Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

PROGRAM

 

PROGRAM KONGRESU :

 

Tytuł: I KONGRES KLASTRÓW POLSKICH SEJM RP

 

3 czerwca 2013r.

Sala Kolumnowa Sejmu RP

Godzina

I KONGRES KLASTRÓW POLSKICH /SEJM RP

Koordynator

 

 

 

10.00

Rejestracja

Izabela Okarmus

 

 

 

11.00

Briefing dla mediów

Dariusz Tworzydło

 

 

 

11.15

Otwarcie i powitanie:

 

1. Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej.

 

2. Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP.

 

3. Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP.

 

4. Janusz Piechociński, Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki.

 

5. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.


6. Włodzimierz Brodiuk, Starosta Ostródzki.

 

7. Krzysztof Krystowski, Prezes Związku.

 Tomasz Kozłowski

 

 

 

12.15

Przerwa

 

 

 

 

12.30

Dyskusja panelowa

Moderator Wojciech Materna

 


Finansowanie Klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Zasady, szanse i zagrożenia.

 

Wprowadzenie do dyskusji i moderacja panelu - Wojciech Materna - Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, koordynator Klastra IT

 

Osoby biorące udział w dyskusji:

 

1. Maciej Dzierżanowski, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkowa, Lider analizy klastrowej.


2. Bożena Lubińska Kasprzak, Prezes PARP.


3. Małgorzata Szczepańska, Ministerstwo Gospodarki.


4. Grażyna Henclewska, Wiceminister Gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik, Wiceminister Gospodarki.


5. Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.


6. Krzysztof Pawłowski, Prezydent i założyciel WSB NLU.


7. Andrzej Wesołowski, Klaster Mazurskie Okna.


8. Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego.


9. Tomasz Kozłowski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego - Klastry Polski Wschodniej


Podsumowanie dyskusji panelowej

 

 

 

 

 

13.40

Zaproszenie do drugiej dyskusji panelowej Bogdan Węgrzynek - Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Public Relations w Klastrach.

Bogdan Węgrzynek

 

 

 

13.45

Dyskusja panelowa:

Moderator

Prof. Maciej Perkowski

 

Klastry jako regionalne narzędzie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Szanse, wyzwania, ograniczenia.

 

Wprowadzenie do dyskusji i moderacja panelu – prof. Maciej Perkowski – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert kluczowy Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

 

Osoby biorące udział w dyskusji:


1.Olgierd Dziekoński, Minister Kancelarii Prezydenta.


2. Małgorzata Szczepańska, Ministerstwo Gospodarki.


3. Jacek Guliński, Wiceminister Nauki.


4. Joanna Oberbek, dyrektor departamentu Gospodarki Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wiceprezes InnoBaltica Sp. z o.o., Pomorskie Centrum Innowacji.


5. Jakub Karp, specjalista do spraw Certyfikacji Klastrów z ramienia UE.


6. Joanna Podgórska, Wiceprezes PARP.


7. Janusz Sobieraj, Klaster Centralny Okręg Przemysłowy.


8. Andrzej Spychalski, Klaster Spożywczy.


9 .Agata Putowska, Klaster Lubelskie Drewno.
 

Podsumowanie - Pytania

 

15.00

Podsumowanie, wnioski rekomendacje dalszych działań:

Jarosław Bulanda, Krzysztof Krystowski

Krzysztof Krystowski

 

 

 

15.30

Lunch

 

 

 

 

 

 

Współpraca koordynatorów: Bogdan Węgrzynek OKIP b.wegrzynek@gmail.com, Izabela Okarmus Menu Group izabela.okarmus@gmail.com, Agnieszka Frysiak TEST HR, Katarzyna Halicka PSDiK k.halicka@polskiestowarzyszenie.pl,

Anna Figiel, Joanna Zalewska Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

 

Współpraca z MEDIAMI dr Dariusz Tworzydło

 

Partner Organizacyjny Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

 

MENU GROUP, KLASTER IT